Laddar videofil...
S2S verktyget erbjuder:
För Tränaren:
 • ett bibliotek med övningar, färdiga träningsprogram och andra resurser
 • förbered träningsprogram, säsongs- och utbildningsplaner
 • matchadministration
 • kommunikations- system
 • rapporter och statistik för lagen och spelarna
 • skapa egna övningar med ritverktyget
 • information till föräldrar
För spelaren:
 • bättre träning hemma
 • bättre förberedd till träningen
 • loggbok per säsong och sparat
För ledningen:
 • översikt över träningar och träningsarbetet
 • planbokning
 • administration av material
 • kvalitetssäkring
 • informationssystem
Nu också med: Förberedda träningsprogram per åldersgrupp med utvalda favoritövningar
Produkt- uppgraderingar är inkluderade i priset.

Copyright

Hem
Denna webbsida levereras till dig av Support to Sport AS (hädanefter S2S) för personlig underhållning, information, utbildning och kommunikation.

Användningen av denna webbsida, och det program som du får tillgång till här, är uttryckligen föremål för de angivna Villkoren för användning. Genom att uppsöka och söka på denna webbsida godtar du villkoren utan förbehåll.
Copyright
Det datorprogram som är tillgängligt på denna webbsida, är skyddat av copyright-lagar och internationella avtal.

Otillåten kopiering eller distribution av detta program, eller en del av det, kan leda till allvarliga civila och kriminella anklagelser, och kommer att följas upp till det maximala av lagens ramar.
Noteringar om varumärke
S2S, S2S.net, Support to Sport, Secrets to Soccer och Your Online Coaching Tool är registrerade varumärken av Support to Sport AS. Alla rättigheter, inklusive copyright och databasrättigheterna på denna webbsida, ägs av eller är licensierat till Support to Sport AS. Alla rättigheter är reserverade.
Mjukvarulicens
1. S2S garanterar dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, licens till att använda denna version av S2S verktyget (the “Software”), online i binär körbar form. Licensen omfattar användarrättigheterna som godtas av dig genom ditt abonnemang, och som varar så länge den existerande årliga licensavgiften betalas av dig, eller S2S, baserat på egen värdering, avslutar licensen.

2. S2S ger inga anmärkningar om användbarheten av denna mjukvara eller om någon information som görs tillgänglig genom mjukvaran, oavhängigt hur den används. Mjukvaran tillhandahålles “as is” utan explicita eller implicita garantier, inklusive garantier eller kommersiell och anpassning för en speciell avsikt eller icke-överträdelse. S2S ska inte under några omständigheter vara ansvariga för skador eller ödeläggelse som drabbar dig eller någon annan användare av mjukvaran. S2S är inte förpliktigat till att stödja eller genomföra uppgraderingar av denna mjukvara. S2S kommer, efter egen värdering, kontinuerligt ha rätt till att ändra denna mjukvara för att förbättra dess funktionalitet. Sådana ändringar kommer inte att påverka priset på redan betalda licensavgifter.

3. Titel, ägarrättigheter, och "intelectuall property rights" i och till Mjukvaran ska förbli hos S2S och/eller dess leverantörer och/eller dess lagliga ombud. Du godkänner att foga sig efter copyright lagar och alla andra tillämpliga lagar under Konungariket Norge, inklusive, men inte begränsat till, exportkontroll lagar. Du erkänner att Mjukvarans källkod förblir konfidentiell affärshemlighet för S2S och/eller dess leverantörer, och accepterar därför att inte modifiera Mjukvaran eller att försöka dechiffrera, kompilera, demontera eller rekonstruera Mjukvaran, bortsett från i den grad tillämpliga lagar förbjuder liknande restriktioner.

4. Du ska inte ladda ned eller på något annat vis exportera eller åter-exportera Mjukvaran eller någon annan underliggande information eller teknologi bortsett från när detta sker i full överensstämmelse med Konungariket Norges och andra tillämpliga lagar och reglementen.

S2S ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR (a) TILLFÄLLIGA, PÅFÖLJANDE, SPECIELLA ELLER INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DESSA UPPSTÅR TILLFÄLLIGT, AVTALAT ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH ÄVEN OM S2S HAR BLIVIT INFORMERAT OM MÖJLIGHETEN FÖR LIKNANDE SKADOR, ELLER (b) FÖR KRAV FRÅN ANNAN PART. DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR SKA INTE GÄLLA FÖR DÖD ELLER PERSONLIGA SKADOR I DEN GRAD TILLÄMPLIG LAG FÖRBJUDER SÅDANA BEGRÄNSNINGAR. DET ÄR I TILLÄGG NÅGRA LÄNDER SOM INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV TILLFÄLLIGA OCH PÅFÖLJANDE SKADOR, SÅ MÖJLIGEN GÄLLER INTE DENNA BEGRÄNSNING DIG.
SKRIV UT
Uppgradera till Full Tillgång
Uppgradera till Full Tillgång
Spelarlicens är nödvändig.

Detta ger spelaren och dig, liksom andra tränare på laget, Full Tillgång till hela Spelarutvecklingsdelen av programmet för spelaren.

I avsnittet Spelarutvecklingdelen är fokus på varje spelare - inte bara på laget.