Flash player är inte installerad.
Laddar Flash player
Secrets to Soccer, Secrets to Sports

Online Träningsplattform
Fotboll

S2S verktyget erbjuder:
För Tränaren:
 • ett bibliotek med övningar, färdiga träningsprogram och andra resurser
 • förbered träningsprogram, säsongs- och utbildningsplaner
 • matchadministration
 • kommunikations- system
 • rapporter och statistik för lagen och spelarna
 • skapa egna övningar med ritverktyget
 • information till föräldrar
För spelaren:
 • bättre träning hemma
 • bättre förberedd till träningen
 • loggbok per säsong och sparat
För ledningen:
 • översikt över träningar och träningsarbetet
 • planbokning
 • administration av material
 • kvalitetssäkring
 • informationssystem
Nu också med:
Förberedda träningsprogram per åldersgrupp
med utvalda favoritövningar
Produkt- uppgraderingar är inkluderade i priset.

Dagens fotbollsfärdighet

Hem
Målvaktens spel - Agerande vid skott - grundagerande
Här inunder hittar du ett av de totalt 156 moment som är presenterade i S2S-verktyget.
I ARKIVET har vi valt ut 50 av de mest grundläggande momenten och övningar för ungdomar.
För att hitta mer om alla de möjligheter som S2S-verktyget erbjuder, så klickar du på DEMO.
För att kunna bedöma vilken produktionversion som passar dig bäst, klicka på BESTÄLL.
ARKIVET DEMO BESTÄLL
Demonstrationsövning
När du abonnerar, kommer du också att hitta:
Drillövningar, Spelövningar och Träna själv, samt mer generella instruktionspunkter ("Secrets")
Organisation
En spelare, en tränare eller en annan målvakt varierar med att skjuta i rörelse från olika lägen och att driva bollen fram mot mål från olika vinklar och försöka skjuta mål på olika sätt vid frilägen, inkl. ev. returer. Målvakten försöker rädda. Är det två målvakter så växlar de uppgifter.
Inlärningsmoment
Målvakten övar sitt agerande vid olika skott ex. att smyga ut mot skytten och minska skottvinklarna.
Variationer
Fler spelare.
Instruktionspunkter (här kallar vi dem SECRETS):
 • Du både står och rör dig i grundställningen när du väntar på skott
 • Då ska du även vara mellan bollen och målets mitt, dvs. i den s.k. skottlinjen
 • Sedan smyger du ut mot skytten, hela tiden i skottlinjen
 • På så sätt täcker du målet bättre och du minskar skyttens skottvinklar
 • Det är bäst att du står i din grundställning när skottet går
 • På så sätt kan du utnyttja alla fördelarna med grundställningen
 • Då kan du komma iväg snabbast möjligt när du ska slänga dig mot bollen
 • Rör dig därför mot skytten i rätt läge
 • Ett bra läge är precis när skytten har stött till bollen en bit framåt
 • Dvs. när bollen är en bit ifrån skytten
 • Då kan ju bollhållaren knappast skjuta
 • Börja röra dig framåt så sent det går
 • Går du ut tidigt riskerar du dels en lobb
 • Dels att skottet uteblir och du blir stillastående långt ut eller måste backa
 • Ibland när du har rört dig framåt mot en skytt kan denne passa bollen i sidled
 • Då måste du först röra dig snabbaste och närmaste vägen in i nya skottlinjen
 • Oftast får du då backa en bit först
 • Sedan kan du röra dig framåt igen i den nya skottlinjen, mot nästa skytt
 • Rör dig med korta snabba steg, du nästan släpar fram fötterna i marken
 • Rör dig alltid med markkontakt och ha båda fötterna i marken i skottögonblicket
 • Ju närmare skytten du kommer ju mer täcker du av målet
 • Du får kortare väg när du slänger dig efter bollen men kortare tid att nå den
 • Är du nära skytten betyder din reaktion mest, längre från betyder frånskjutet mer
 • Pröva fram de avstånd som passar dig
 • Ibland kan du hinna med ett mothopp innan du slänger dig, dvs. om det behövs
 • Med mothopp, dvs. med ett litet hopp först, kan du slänga dig något längre
 • I landningen efter mothoppet skjuter du ifrån direkt och slänger dig efter bollen
 • Ibland hinner du ta ett par snabba steg åt sidan först, ex. vid en del långskott  
 • Det bra om du hinner slänga dig snettframåt, oavsett hur nära skytten du är
 • Då får du kortare väg till bollen
 • När du har svårt att hinna detmåste du slänga dig i sidled eller
 • Då får du längre väg till bollenmen du har även längre tid på digatt nå den
 • Stå upp så länge du kan, låt ingenlura dig att lägga dig ner ex. meden skottfint
 • Kommer skytten från sidan, i litenvinkel, hamnar du framför främrestolpen
 • Då är det extra noga att du står upplänge och litar på din reaktionsför-måga
 • Skottvinklarna är små och skyttenkan försöka få ner dig för attkunna göra mål
 • Ex. lyfta bollen eller dribbla förbi dig
 • Ju mer avspänd och koncentreraddu är desto snabbare kan du reageravid skott
 • Titta på bollen före skottet och vidskottet och följ den tills du fångat den
 • Det kan även vara tills bollen lämnatstraffområdet och skottsektorn
 • Du lär dig efterhand att själv se hurdu ska agera i olika skottsituationer