Flash player är inte installerad.
Laddar Flash player
Secrets to Soccer, Secrets to Sports

Online Träningsplattform
Fotboll

S2S verktyget erbjuder:
För Tränaren:
 • ett bibliotek med övningar, färdiga träningsprogram och andra resurser
 • förbered träningsprogram, säsongs- och utbildningsplaner
 • matchadministration
 • kommunikations- system
 • rapporter och statistik för lagen och spelarna
 • skapa egna övningar med ritverktyget
 • information till föräldrar
För spelaren:
 • bättre träning hemma
 • bättre förberedd till träningen
 • loggbok per säsong och sparat
För ledningen:
 • översikt över träningar och träningsarbetet
 • planbokning
 • administration av material
 • kvalitetssäkring
 • informationssystem
Nu också med:
Förberedda träningsprogram per åldersgrupp
med utvalda favoritövningar
Produkt- uppgraderingar är inkluderade i priset.

Dagens fotbollsfärdighet

Hem
Målvaktens spel - Agerande vid frilägen - grunderna
Här inunder hittar du ett av de totalt 156 moment som är presenterade i S2S-verktyget.
I ARKIVET har vi valt ut 50 av de mest grundläggande momenten och övningar för ungdomar.
För att hitta mer om alla de möjligheter som S2S-verktyget erbjuder, så klickar du på DEMO.
För att kunna bedöma vilken produktionversion som passar dig bäst, klicka på BESTÄLL.
ARKIVET DEMO BESTÄLL
Demonstrationsövning
När du abonnerar, kommer du också att hitta:
Drillövningar, Spelövningar och Träna själv, samt mer generella instruktionspunkter ("Secrets")
Organisation
En målvakt övar med två eller tre utespelare eller en tränare och ännu en eller två målvakter, de växlar då om att stå i mål. Anfallarna får passa en gång på väg mot målet och i så fall i god tid. Målvakten kan öva med och utan hjälp av en försvarare.
Inlärningsmoment
Målvakten övar sitt grundagerande vid frilägen bl.a. när en bollhållare i skottläge plötsligt passar.
Variationer
Fler utespelare som anfaller parvis och ev. även försvarar.
Instruktionspunkter (här kallar vi dem SECRETS):
 • När bollhållaren kommer fri mot dig ska du först se till att vara i skottlinjen
 • Dvs. linjen mellan boll och målets mitt
 • Du rör dig framåt i denna skottlinje
 • Ibland kan bollhållaren då passa bollen i sidled till en fri medspelare
 • Då måste du först ta den snabbaste och närmaste vägen in i den nya skottlinjen
 • Sedan kan du röra dig ut mot den nya bollhållaren om du behöver och hinner
 • Oftast får du då backa lite först
 • Rör du dig mot bollhållaren täcker du målet bättre och minskar skottvinklarna
 • Rör dig framåt i ett ganska sent skede
 • Kommer du ut för tidigt kan du bli stillastående långt ut eller behöva backa
 • Du täcker oftast målet bra redan när du kommit ut några meter vid ett friläge
 • Det är onödigt att gå ut tidigt och långt
 • Bollhållaren kan då lätt lobba bollen över dig eller dribbla förbi dig enkelt
 • Ibland ser du tidigt att du är för långt ut och att du hinner backa före ev. avslut
 • Backa då snabbt för att sedan kunna röra dig framåt igen om det behövs
 • Försök göra bollhållaren tveksam då kan ev. en medspelare hinna hjälpa till
 • När du är säker på att ta bollen om du rusar ut så ska du göra det
 • Hamnar du utanför straffområdet kan du t.ex. sparka bort bollen
 • Har motståndaren bollen intill fötterna så smyg ut i din grundställning
 • Ha en lägre grundställning och ha händerna lägre och bredare än normalt
 • Du reagerar och agerar snabbast när du är koncentrerad och avspänd i musklerna
 • Ha markkontakt med båda fötterna så du kan agera direkt t.ex. vid ett ev. skott
 • Rör dig utåt när bollhållaren varken kan skjuta eller dribbla pga. bollens läge
 • Stanna till i din grundställning så fort bollhållaren har läge att skjuta
 • Du kan därför röra dig framåt precis när bollhållaren petar fram bollen
 • Då tittar denne ner på bollen och har svårare att se dig, ex. när du rör dig utåt
 • Titta mest på bollen men titta ibland även upp på bollhållarens blick
 • Titta aldrig mot bollhållarens kropp ex. fötter, för då blir du lättare att finta bort
 • Titta på bollen när skottet går och när bollhållaren försöker dribbla förbi dig
 • Titta även på bollen när du slänger dig
 • Koncentrera dig helt på bollen när bollhållaren försöker dribbla förbi dig
 • Då undviker du även att fälla denne
 • Skjuter bollhållaren tidigt kan du hinna ta ett steg åt sidan innan du slänger dig
 • Du kan även hinna med ett mothopp dvs. om du behöver slänga dig så långt
 • Detta behövs knappast när du hunnit ut och minskat bollhållarens skottvinklar
 • Då når du bollen från grundställningen
 • Försök stå upp så länge som möjligt
 • Bollhållaren vill gärna få ner dig tidigt och kan ex. försöka det med en skottfint
 • Är du nära bollhållaren och säker på att ta bollen om du slänger dig så gör det
 • Med mycket träning lär du dig till slut att själv se hur du ska agera vid frilägen