Flash player är inte installerad.
Laddar Flash player
S2S verktyget erbjuder:
För Tränaren:
 • ett bibliotek med övningar, färdiga träningsprogram och andra resurser
 • förbered träningsprogram, säsongs- och utbildningsplaner
 • matchadministration
 • kommunikations- system
 • rapporter och statistik för lagen och spelarna
 • skapa egna övningar med ritverktyget
 • information till föräldrar
För spelaren:
 • bättre träning hemma
 • bättre förberedd till träningen
 • loggbok per säsong och sparat
För ledningen:
 • översikt över träningar och träningsarbetet
 • planbokning
 • administration av material
 • kvalitetssäkring
 • informationssystem
Nu också med: Förberedda träningsprogram per åldersgrupp med utvalda favoritövningar
Produkt- uppgraderingar är inkluderade i priset.

Dagens fotbollsfärdighet

Hem
Teknik - Finta och dribbla - kroppsfint
Här inunder hittar du ett av de totalt 156 moment som är presenterade i S2S-verktyget.
I ARKIVET har vi valt ut 50 av de mest grundläggande momenten och övningar för ungdomar.
För att hitta mer om alla de möjligheter som S2S-verktyget erbjuder, så klickar du på DEMO.
För att kunna bedöma vilken produktionversion som passar dig bäst, klicka på BESTÄLL.
ARKIVET DEMO BESTÄLL
Demonstrationsövning
När du abonnerar, kommer du också att hitta:
Drillövningar, Spelövningar och Träna själv, samt mer generella instruktionspunkter ("Secrets")
Organisation - Anvisning:
Träna kroppsfinterna parvis. Kom med fart mot motståndaren. Växla uppgifter efter några försök.
Inlärningsmoment:
Finta tydligt med kroppen och hjälp till med både armar och blick. Gör en tempoökning för att komma ifrån motståndaren. Testa fram de sätt att kroppsfinta som passar varje spelare bäst.
Variationer
Byt bara när motståndaren bryter.
Instruktionspunkter (här kallar vi dem SECRETS):
 • Kroppsfinten passar bra när du kommer med fart mot motståndaren
 • Du får motsåndaren ur balans genom att du fintar med kroppen åt ett håll
 • Hjälp till med både armar och blick när du fintar
 • Titta först åt det håll du fintar
 • Ta ett långt och kraftfullt steg åt samma håll
 • Rikta både kropp och armar åt det hållet också
 • När motståndaren ex. lutar sig åt det hållet rycker du iväg åt andra hållet
 • Du kan göra kroppsfinten på andra sätt, testa fram de sätt som passar dig
 • Du måste ändå göra en tempoökning för att komma ifrån motståndaren
 • Du kan även löpa in framför motståndaren som tappar fart då
 • Du kan ibland göra om kroppsfinten tills motståndaren tappar balansen
 • Lär dig att utföra kroppsfinten åt olika håll och i högt tempo
 • Lär dig att använda båda fötterna  
Uppgradera till Full Tillgång
Uppgradera till Full Tillgång
Spelarlicens är nödvändig.

Detta ger spelaren och dig, liksom andra tränare på laget, Full Tillgång till hela Spelarutvecklingsdelen av programmet för spelaren.

I avsnittet Spelarutvecklingdelen är fokus på varje spelare - inte bara på laget.