Flash player är inte installerad.
Laddar Flash player
Secrets to Soccer, Secrets to Sports

Online Träningsplattform
Fotboll

S2S verktyget erbjuder:
För Tränaren:
 • ett bibliotek med övningar, färdiga träningsprogram och andra resurser
 • förbered träningsprogram, säsongs- och utbildningsplaner
 • matchadministration
 • kommunikations- system
 • rapporter och statistik för lagen och spelarna
 • skapa egna övningar med ritverktyget
 • information till föräldrar
För spelaren:
 • bättre träning hemma
 • bättre förberedd till träningen
 • loggbok per säsong och sparat
För ledningen:
 • översikt över träningar och träningsarbetet
 • planbokning
 • administration av material
 • kvalitetssäkring
 • informationssystem
Nu också med:
Förberedda träningsprogram per åldersgrupp
med utvalda favoritövningar
Produkt- uppgraderingar är inkluderade i priset.

Dagens fotbollsfärdighet

Hem
Försvarsspel - 1-1 situationer - rättvända bollhållare - bryta
Här inunder hittar du ett av de totalt 156 moment som är presenterade i S2S-verktyget.
I ARKIVET har vi valt ut 50 av de mest grundläggande momenten och övningar för ungdomar.
För att hitta mer om alla de möjligheter som S2S-verktyget erbjuder, så klickar du på DEMO.
För att kunna bedöma vilken produktionversion som passar dig bäst, klicka på BESTÄLL.
ARKIVET DEMO BESTÄLL
Demonstrationsövning
När du abonnerar, kommer du också att hitta:
Drillövningar, Spelövningar och Träna själv, samt mer generella instruktionspunkter ("Secrets")
Organisation
Spela en mot en med understöd till anfallande spelare, som försöker göra mål genom att driva bollen in i fyrametersmålet. Försvararen startar från olika utgångslägen, löper in på pressavstånd när bollen passas till anfallaren, pressar och försöker bryta. Ex. fem försök innan alla byter uppgifter.
Inlärningsmoment
Öva försvar i 1-1 situationer mot rättvänd bollhållare och försök bryta utan täckning och understöd.
Variationer
Båda får göra mål.
Instruktionspunkter (här kallar vi dem SECRETS):
 • Ibland ska du pressa en rättvänd motståndare som är på väg att få bollen
 • Försök då hinna in på rätt pressavstånd samtidigt som han eller hon får bollen
 • Detta kan du lyckas bäst med när du markerat motståndaren på rätt avstånd
 • Löp därför in på rätt pressavstånd i samma ögonblick som passningen slås
 • Vi brukar kalla det att du går när bollen går
 • Ibland kan du då t.o.m. få en chans att byta innan motståndaren får bollen
 • Satsa dock bara på det när du är säker på att vinna bollen
 • Nästa läge att bryta är precis när motståndaren tar emot bollen
 • Dvs. innan bollmottagaren får full kontroll på den
 • Ibland lyckas han eller hon ändå få kontroll på bollen först
 • Dvs. både innan du lyckas bryta och innan du hinner in på rätt pressavstånd
 • Då är det extra noga att du pressar den rättvända bollhållaren på rätt sätt
 • Vi förutsätter i detta moment en situation där du ska försöka bryta
 • En sådan situation kan uppstå vid olika tillfällen och på olika ställen på plan
 • Situationen kan vara långt upp på plan när du har många medspelare bakom dig
 • Det kan vara en situation när du har både täckning och understöd bakom dig
 • Det kan även vara en situation så nära eget mål att du måste försöka bryta
 • I alla fall innan bollhållaren kommer till avslutning mot mål
 • I dessa situationer kan du alltså pressa den rättvända bollhållaren hårt
 • Dock utan att chansa med en brytning i fel läge och riskera att bli bortgjord lätt
 • Du intar därför ett lagom pressavstånd på försvarssidan av bollhållaren
 • Dvs. i princip mellan bollhållaren och det egna målet
 • Du agerar halvvänd och du försöker styra bollhållaren
 • Styr ex. åt dennes sämsta fot, gärna ut mot en kant och bort från skottsektorn  
 • Du kan även styra åt det håll som du själv har störst chans att bryta
 • Träna dock på att bli lika bra på att kunna styra och bryta åt båda hållen
 • Du ska helst försöka stå upp så länge som möjligt också
 • För lägger du dig ner och missar en brytning är det svårt att hinna ikapp igen
 • Brytningen kan sedan göras bäst och lättast i vissa lägen
 • Det kan t.ex. vara när bollhållaren får bollen för långt ifrån sig
 • När bollhållaren har dålig bollkontroll i en situation
 • Ett tillfälle är när bollhållaren driver bollen mot dig och precis stött till den
 • Bollhållaren får då bollen en bit ifrån sig och har svårt att peta bort den för dig
 • Du kan även passa på att bryta när du ser att bollhållaren är ur balans
 • Lär dig att själv se när och hur du ska bryta när bollhållaren är rättvänd